Tids bestilling på telefon 8720 3059 
Alle Hverdage fra 12:00 - 13:00

En numerolog

fastslår sammenhængen mellem bogstavkombinationer og finder 
positive eller negative påvirkninger på grundlaget af talberegninger!

Vidste du at:

Numerologi har eksisteret siden oldtiden
og at Pythagoras anvendte numerologi?

Numerologi

kan hjælpe dig med en optimal sammensætning af dit navn, så du får de optimale energier
knyttet til din person. Du får også indblik i de perioder hvor du har høj og lav engergi

Pythagoras

Pythagoras fra Samos
(582 f.Kr. – 507 f.Kr.)

Lidt historie

Den kaldæiske numerologi stammer fra Babylon, og har altid været hemmeligholdt. Det er derfor ikke så mange som bruger eller kender til denne form for numerologi. Det var nemlig kun de lærde der blev indviet, og læren gik fra mund til mund.

Numerologi er studiet af tallenes hemmelighed. Numerologien har altid været anvendt, og der har altid været noget mystisk og okkult over tal. Biblen er også fyldt med tallenes hemmeligheder, og man mener at der ligger skjulte budskaber gemt i tallene. Tal har altid været mystiske og magtfulde, vores overtro kan også henlede os til at vi husker at sige 7 – 9 – 13 hvis vi ikke vil have at der skal ske os noget efter at vi har sagt en sætning.
Numerologisk ligger tallet 24 gemt i kombinationen og betyder faktisk hjælp fra nogle i højere positioner.
ubevidst beder vi faktisk om at der er nogen der skal hjælpe os.

Pythagoras fra Samos (582 f.Kr. – 507 f.Kr.) var en græsk filosof, mystiker, matematiker, musikteoretiker og musikterapeut. Pythagoras forenede i sin lære matematik og talmystik med musik (både udøvelse og teori) og forestillingen om sjælens udødelighed.