Tids bestilling på telefon 8720 3059 
Alle Hverdage fra 12:00 - 13:00

En numerolog

fastslår sammenhængen mellem bogstavkombinationer og finder 
positive eller negative påvirkninger på grundlaget af talberegninger!

Vidste du at:

Numerologi har eksisteret siden oldtiden
og at Pythagoras anvendte numerologi?

Numerologi

kan hjælpe dig med en optimal sammensætning af dit navn, så du får de optimale energier
knyttet til din person. Du får også indblik i de perioder hvor du har høj og lav engergi

7 det mystiske tal

"Gennem hele biblen og andre hellige skrifter har syv altid relation til guds spirituelle eller mysteriøse magt og en betydning i så henseende hver gang det anvendes."

Tallet 7 er siden oldtiden blevet betragtet som mystikkens tal med reference til tingenes åndelige side. Tallet 9 er omvendt blevet anset for slutningen på den talrække, alle vore materialistiske beregninger bygger på. Det forholder sig sådan, at alle tal efter 9 kun er gentagelser af de første 9 tal. 

Tager man tværsummen af 10 vil det give 1. Og sådan er det også med alle de andre tal. Vi er faktisk tvunget til at bruge tallene 1 til 9 som grundlag for alle vore materialistiske systemer, på samme måde som alle musikalske kompositioner er baseret på de syv overtoner, alle blandings farver på de syv grundfarver.

Gennem hele biblen og andre hellige skrifter har syv altid relation til guds spirituelle eller mysteriøse magt og en betydning i så henseende hver gang det anvendes.

Skabelsens 7 dage (eller perioder) - De syv himle - De syv troner - De syv segl - De syv kirker Syv dage marcherede israelitterne omkring Jerikos mure, som faldt på den syvende – væltet af den mystiske gudsmagt symboliseret med tallet syv. Gennemgår vi den okkulte lærdom samlet af hinduerne, kineserne, ægypterne, grækerne, jøderne og moderne skoler hvad vi end vælger, altid – uden en eneste undtagelse – ser vi, at kvaliteten af tallet 7 udtrykker den før omtalte mystiske gudskraft i naturen. I den okkulte filosofis ældste regler gælder 7 som det eneste egnet til at dele evighedens tal, fortsættende i sig selv dér hvor tallet repræsentere evighedens varighed, ligesom enhver addition af det giver tallet 9 eller basistallene, alle vore materialistiske kalkulationer bygger på, hvori hele mennesketankens bygningsværk finder udtryk.

Tallet 1 er det første tal. Det repræsenterer den første årsag, skabelsens Gud eller Ånd. En cirkel eller nul (0) blev altid brugt som symbol for uendeligheden eller evigheden. Anbring 1 og 0 ved siden af hinanden og man får evighedens signifikante symbol: 1 plus 0 (10). Anbring nu et vilkårligt antal af dette evighedstegn i en lang række. Resultatet bliver indledningsvis 1.000.000 Dividér med det mystiske tal 7, og facit er 142857. Tilføj et vilkårligt antal nuller og fortsæt divisionen med 7. Selvom de fortsætter i al evighed, bliver facit hver gang en gentagelse 142857, der siden umindelige tider blev kaldt ”Det hellige tal” de seks cifre adderet på tværs giver 27, og dette tals tværsum er 9 kaldt ”tallenes rod” med andre ord: De har fået hele rækken af de første taltegn er er gundlaget for alle materialistiske eller menneskelige beregninger.